הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמא 1981 
טופס ביטול עסקה